Abborrkärn finnes upptaget i den äldsta hemmanslängden i jordeboken för år 1606, där enligt "register på mantalen i Karlskoga" bodde endast "bonde 1, hans hustru 1, dräng 1" (Johan Johansson: Karlskoga Krön. sid. 73, 77).