Immetorpshyttan uppfördes år 1655 och blev riven år 1918. Hyttelagets egendom såldes på auktion 11/5 s. å. för 11,000 kr. till Villingsbergs aktiebolag, vars bolagsordning fastställdes 1883 8/6.