Vikern-Möckelns järnväg, som var 5,1 mil lång, öppnades för trafik år 1875. Driften å densamma nedlades 1907, varefter man på järnvägsbanken anlade landsväg mellan Immetorpshyttan och Degerfors.