Se Nytorpssläkten, sid. 54. Barnaläraren Magnus Lundberg, f. 1772 20/7, 1830 12/3, gjorde en gång försök att konstruera en flygmaskin. Med vingar av näver gjorde han sina första flygförsök, ehuru det gick skralt med hans tillämnade himmelsfärd, berättas det.