Knappforshyttan anlades år 1655, privilegierades 1659 15/3, ödelades enligt bergskollegiets av k. m:t 1809 16/l0 fastställda beslut, uppfördes ånyo 1870-1871. Sista blåsningen ägde rum år 1891 (G. Lindberg, sid, 22), Knappfors sluss öppnades våren 1851.