Kvarntorpshyttan, som nedrevs 1893, anlades 1657. Sista tackjärnsblåsningen där ägde rum 1877. Kvarntorps sågaktiebolag. inköpte platsen o. uppförde 1894 ett sågverk.