Om familjens barn m. m. se Månssläkten, sid. 132-133.