« Startsidan

Stråbergsmyretorp, Karlskoga

  

Se även karta 1883-95 (troligen tidigare)    Se hela fotot                   Kristinagården 1912
  

Stråbergsmyretorp, även kallat Mossen, upptaget av nybyggaren Lars Svensson 1649. Jordebok 1701 1/4 krono.
 Granngården i söder, Stråbergsmyren, upptagen 1620. Mossen är avdelad från Stråbergsmyren, som grundlades av Lars svärfar, Jon Björnsson.

Enl. notering i Karlskoga Tidning, sålde bergsmannen C.A Carlsson den 12 januari 1910 1/8 mtl kronoskatte Stråbergs- myretorp nr:1 för 40.000:- till en Becker i Nora och en Roos i Örebro, med tillträde den 14 mars 1911.
  
Vid tillträdesdatumet tillskrivs fastigheten; Reile Charville, Carl Friedman och Wilhelm Osterman.
  
1911 flyttar Jonas Ekblom med familj, hit från Kilsta.
  
Den 7 mars med lagfart den 13 mars 1916 köper Kristina Ekblom, född Werelius, fastigheten.
  
Nytt ägarförhållande inom familjen, efter arvskifte
6 maj 1952.
  
Nytt ägarförhållande inom familjen, efter arvskifte
12 januari 1972.


  
P39
  
Jonas Ekblom, f 1878 † 1971    min morfars far
gift 1909 med:
  Kristina Werelius, f 1880 † 1945
Barn: Lisa, f 1910  † 1989
  Olle, f 1911  † 1971
  Britta, f 1913  † 2002
  Magnus, f 1918  † 1978
  
Jonas dotter Astrid, från tidigare äktenskap, växte upp hos sin förmyndare på Skarpenberga gård på Vikbolandet utanför Norrköping. Hon var ofta här på besök.

Gården övertas  av syskonen Lisa och Olle.
(200 tl. skog, 40 tl utarrenderad öppen åker)
Se tidningsklipp här under.
Norra gården (Kristinagården, det högra huset på bilden), ägdes av Ekblom. Det var från början ett enplanshus som Jonas lät höja taket på 1917. Övervåningen blev inredd på 1990-talet.
Ladugården och logen tillhör Södra gården (den vänstra). Norra gårdens ladugård och loge låg norr om landsvägen, idag rivna.
Ca 50 m sydost om Södra gården, låg den ursprungliga gården, som brann ner. Den nya gården byggdes 1872/73.
  

  Vad kan man hitta hos Lantmäteriet?
  
  


Jean Björks utredning:  Dok 1   Dok 2

  
Kathleen Hedbergs mantalsavskrift.

  

  
Karlskoga Tidning Fredagen den 19 januari 1968
  

 Ett besök i Stråbergsmyretorp
 är som en resa i svunna tider

 Syskonpar driver den gamla gården

Det stora, röda huset bär bergsmansgårdarnas kännemärke, järnskorstenarna. Det är en erinran om att gården inte är av nyare datum. Hur gammalt Stråbergsmyretorp i Linnebäck är, torde väl ingen så noga veta, men man kan vara förvissad om att det gått minst ett par hundra år, sedan det uppfördes. Stråbergsmyretorp var en av de gårdar som hörde till Linnebäcks hyttelag. Numera äges den av syskonen Lisa och Olle Ekblom som övertagit den efter sin fader, lantbrukaren Jonas Ekblom, vilken sina 89 år till trots fortfarande är rak och ståtlig och pigg och vital som få i den åldern. Gården kom till släkten 1911.
Också i vinterskrud är Stråbergsmyretorp en vacker gammal gård.
Också en ovädersdag på vintern ger gården ett intryck av något förnämt och gammaldags gediget. Detta intryck förstärkes ytterligare när man träder in i förstugan. Full av beundran betraktar man dörrarna, som fått behålla sin gamla stil med de vackra speglarna. Dörrarna är målade i blått, som inte endast ger ett svalt och för ögat vilsamt intryck utan också väl harmonierar med speglarnas mörkare yta. Också de gamla beslagen och låsen har tålt vara kvar, och det är ju enbart glädjande. Man tycker nästan. att det skulle vara något av ett helgerån att utbyta dessa mot gångjärn och lås av modernare tyg.
 Köket är stor, och rymligt, så att det förslår. Den väldiga golvytan täckes av en korkmatta, men fröken Ekblom berättar, att det inte är så många år sedan den lades på. Många, många gånger har hon knäskurat köksgolvet och det arbetet tog två timmar i anspråk. En modern spis har satts in, men den gamla spismuren har fått vara kvar liksom bakugnen, där förr allt bröd gräddades.
 Kökstaket består av breda. handhyvlade bräder.

MÖBLERAT MED ANTIKVITETER

 Framför en soffa står ett gammaldags bord och en bänk utan ryggstöd, en sådan som förr allmänt användes. Det stora och rymliga skåpet är från 1700-talet.
 När man kommer in i köket, lägger man kanske först märke till den stora rikedomen av blänkande kopparkärl, och vid anblicken av dessa tänker man ofrivilligt: Vilket arbete måste det inte vara att hålla alla dessa bunkar, grytor, kaffepannor kannor och lock så putsade och fina. Fröken Ekblom drager sig tydligen inte för detta arbete, som mången annan inte skulle anse sig orka med.
 Det skulle föra alldeles för långt att berätta om alla de antikviteter i form av förnämligt arvegods och auktionsinköp, som finns i alla rum i detta stora hem. Man kan endast nämna en ringa del därav. Här finns nämligen så många stolar, bord. kistor och skåp, den ena möbeln vackrare och dyrbarare än den andra.
VÄGGSKÅP MED LÖNNFACK

– Vi sätter givetvis mest värde på de saker som är arvegods, säger herr Olle Ekblom och visar oss ett säkerligen tämligen ålderstiget väggskåp med lönnfack inne i det rum. som sedan gammalt benämnes "stugan". Det skåpet har tillhört syskonen Ekbloms mormor. I samma rum finns också bl a ett spelbord, som tillhörde farfadern, Adil Ekblom, samt en gungstol, i vilken denne satt, när han drabbades av den hjärtattack, som ändade hans liv. Farfadern ägde även Adlislunds numera rivna gästgivargård i Karlskoga, och många av de dyrgripar, som fans där är nu förvarade i Stråbergsmyretorp.
 I den öppna spisen i "stugan" står en antikvitet, som torde vara ganska sällsynt också i gamla gårdar. Det är en s.k. strykspis. I den eldade man, och på den ställde man strykjärnen för att få dem heta. Det behövdes många strykjärn, ty det fann många plagg att stryka på den tid, när man var många familjemedlemmar och tjänare i varje hem.

VÄGGAR AV DAL-ERK

 Själva rummet förtjänar ett närmare omnämnande. Väggarna är inte klädda med tapeter utan målade med handrivna färger i en teknik, som kallas marmorering. Arbetet har utförts av en bygdemålare, som allmänt gick under benämningen Dal-Erk. Förutom alla möbler finns i Stråbergsmyretorp givetvis också en massa husgeråd av gammalt fint märke, som t ex en tackjärnspegel, tillverkad i bygden någon gång för länge sedan, kaffebrännare, krukor, hyttor, dryckeskannor av trä för att endast nämna en del. Och på väggarna hänger tallrikar i det gamla vackra blå fasanmönstret. Man kan inte undgå att lägga märke till alla de vackra, vävda textilier, som finns i det ekblomska hemmet. Golven täckes av trasmattor, i sofforna finns kuddar, på väggarna vepor, på borden dukar och i gungstolen en osökt vacker gungstolsmatta. Skaparen av all denna värdefulla hemslöjd är fröken Lisa Ekblom, som sannerligen väl förvaltar arvet från gångna generationers kvinnor. Hon är mycket intresserad
av att väva och finner vid vävstolen utlopp för sin skaparglädje och verksamhetslust. Numera drives inte Stråbergsmyretorp som en lantgärd efter gammalt traditionellt mönster. Jorden utarrenderad, men skogsarealen, som hör till egendomen, skötes av herr Olle Ekblom, är som på så många andra gårdar Han ägnar sig också en sysselsättning, som utfyller all hans lediga tid. Liksom systern har han en skapande verksamhet.

SKAPAR AV TRÄDSTAMMAR

 När vi gick in i huset, såg vi på verandan en s.k. stubbstol. Den är ett verk av herr Ekbloms hand, och han har tillverkat den av ett vindfälle i skogen. Han är inte träsnidare i det ordets egentliga
mening. Han arbetar med större saker, som han tillverkar av trädstammar och stubbar och trollar fram de mest fantastiska alster. Några meter från mangårdsbyggnaden ligger en lillstuga, troligen gårdens äldsta byggnad, och i den håller herr Ekblom med förkärlek till. Här har han sin verkstad, och där kan man skåda resultatet av hans flit och konstnärliga kunnande. Här finns "möbler" och där finns bl.a t.ex en skulptur, föreställande en räv, formad av en trädstam. Nu är verkstaden så överfull med saker, att det snart inte finns plats för mer därinne. Mycket av det, som finns där, skulle utan tvivel passa i sommarstugor och gillesstugor, och ägare av sådana kunde nog ha mycken glädje av att göra ett besök i herr Ekbloms verkstad.
VÄN MED LAPPARNA
 På väggarna i verkstaden finns souvenirer från Lappland. Herr Ekblom berättar, att han varje sommar brukar resa upp till de lappländska vidderna. Då delar han lapparnas, liv, bor tillsammans med den, går med i deras arbete och hjälper till med vad han kan. Många av souvenirerna är gåvor från hans vänner bland lapparna.
 När vi uttrycker vår beundran för den intressanta gamla gården, säger herr Ekblom:
Ibland önskar man nog, att, man istället hade en modem lägenhet i staden. Det är inte lätt i våra dagar att ha en sådan här gård. Det kostar mycket
  
pengar att hålla den i skick.
 Vi undrar ändå, om herr Ekblom, om han ställdes inför ett sådant val, skulle vilja utbyta den gamla gården med allt vad den äger av rika minnen från svunna generationer mot en aldrig så modern och bekväm stadslägenhet. Kanske kan man en bitande kall yrvädersdag tycka, att det skulle vara skönt att istället bo i en lägenhet med alla dess bekvämligheter och finesser, men man har mycket svårt att föreställa sig att syskonen Ekblom skulle kunna trivas riktigt någon annanstans än i sitt Stråbergsmyretorp.