« Startsidan

Stopetorp, Karlskoga

En av Karlskogas tre äldsta gårdar.

"Flera av de bönder, som hade fäbodar här, slog sig ned för beständigt, bröt bygd på allvar och förvandlade fäbodarna till självständiga gårdar. Mot 1500-talets mitt hade bebyggelsen framskridit rätt långt, och man finner bland jordägarna flera högättade män, t. o. m. av rikets förnämsta släkter, som innehade gårdar vid Möckelnsbodar. Riksföreståndaren Sten Sture d. ä. och hans gemål Ingeborg Åkesdotter (Tott) ägde tre gårdar på "Mykledisbodar" i Knista och samma gårdar återfinnes i "gamle herr Sten Stures" jordebok av år 1515. Senare kom dessa gårdar genom arv till Gustav Vasa. Deras namn anges icke, men man har trott sig med säkerhet kunna identifiera dem med Backa, Brickegården och Stolpetorp."

"Sveriges bebyggelse" 1963 av Sigurd Erixon

Kathleen Hedbergs
mantalsavskrift

  

Gränser och vägar på kartan till höger är inritade från en karta från 1840. Byggnaderna på stamhemmanet ses som små svarta prickar.

I Karlskoga Bergslag.   TH Ekelund, J.S Gralén, L.E Leyler, 1926

"Av ett bytesbrev från den 15 februari 1403 får man veta, att Lars i Backa »gjort ett jordaskifte med ärliga hustrun Ingegerd Niklasdotter, så att jag haver givit henne Klostertorpet å Möckelsbodar, med alla tillägor, såsom jag det köpte, och haver förenämnda hustru Ingegerd givit mig två örtugland jord i Sällven i Gerik Larssons åker». Sannolikt har brevutgivaren varit   boende i Backa i Edsbergs socken i Närke (ej långt från Riseberga), Sällven torde vara detsamma som som nuvarande Sällven i Hidinge socken, och Klostertorpet är troligen nuvarande Stolpetorp i Karlskoga. Detta tillhörde år 1502 riksföreståndaren Sten Sture d. ä., liksom han även ägt Backa (vid Bofors) och Brickegården."

  

  
Stamhemmanet

Den här platsen kallas idag för Noltôrpe (Nordtorpet) och på kartor från 1790 och 1809 ser man att det namnet användes redan då. I Kathleens mantalsavskrift ser man att gården även kallats Stubbetorp.
 
  
    
Stall och hagar, på platsen där stamhemmanet låg. Revs 2014.


Detalj från Laga delning S36-105:3. 1770.

__________________________________

18-kad-491
Län Örebro län
1850 (49)
Hemmansklyvning

Ägare:
Stamgården (Nordtorpet)
Litt A R.Nr: 14 7/24 mtl: Bergsmannen Eric Jonsson
"Skidstugan"
Litt B R.Nr: 15 1/24 mtl: Snickaren Johan Forsberg

 

18-kad-243-246(5) 
Storskifte 1771 
  
Kartan visar även 
ägan Dalen 

 

  

  


Detalj från Storskifte S36-105:5. 1809.
Ägare: Lieutnanten Välborne Herr G: Sahlefeldt 2/3 och Bruks Patron Högädle Herr Hindrik Rohbsam 1/3.
 
Detalj från Laga skifte S36-105:6. 1840.

  

   
   Häradsekonomiska kartan Karlskoga J112-72-23. 1864-67
Del av ett större panorama från 20-talet. Den vita byggnaden är den som låg i vägskälet vid Utfl.G på kartan här bredvid. Revs troligen på 1970-talet.
Idag, 2009, finns enbart en gammal lada kvar här.

 

"Skidstugan" - Forsbergsgården

 De enda manbyggnader som finns kvar från det gamla Stolpetorp, är det som man brukar kalla Gamla Skidstugan. Många tror att det här är stamhemmanet, men denna utflyttade gård dyker upp först på den häradsekonomiska kartan över Karlskoga 1864-67, om man letar på Lant- mäteriet. (1849 finns två ägor, Litt A och B, utritade. Inga hus eller hustomter finns noterade. Men eftersom det finns två ägor och två ägare, bör även Litt B vid Skidstugan vara bebyggd.)
I den västra flygeln huserade Bråtens IK's skidsektion fram till senare delen av 1970-talet.
Gården ligger i korsningen Stolpetorpsvägen och Stolpängsvägen.                      Nutida karta

  


På den västra flygeln "Skidstugan" sitter fortfarande skorstenen i gjutjärn kvar.
  

  

  

                

Ko-Gunnar

På kartan från 1864-67 kan man även se en utflyttad gård som låg där Stolpetorpsvägen slutar idag. De byggnaderna som fanns där revs på 1970-talet. Stället beboddes då av en man som kallades Ko-Gunnar och hans hund Tösa.


Häradsekonomiska kartan Karlskoga J112-72-23. 1864-67

Nutida karta


 Boningshus Lagård                1967

  

Några personer med anknytning till Stolpetorp:
  
  
P555 Margareta Håkansdotter, f ca 1552 i Stolpetorp
Margareta var gift med Daniel Matsson, vars far var P131 Mats Jordansson i Brickegården.
  
P822 Per Tolsson, f ca 1576 i Stolpetorp 
Per är min mormors mormors farfars mormors farmors morfar. 1607 förekommer en Paar i mantalslängden och 1610, Paar Tolszon.
 Barn:
P823 Lars f ca 1602 i Stolpetorp
P824 Olof f ca 1608 i Stolpetorp
 

P825 Rangela f ca 1611 i Stolpetorp. Gifter sig med Per Persson från Bäck.
  
P570 Elin Larsdotter, död 1744 i Stolpetorp 
Född ca 1654 i Brickegården.
  
P585 Karin Eriksdotter, död 1757 i Stolpetorp 
Född ca 1683 i Brickegården.
  
Familjen Gustav Leander 
P5495
P5463
Gustav Leander
Emma Johansdotter
 Dotter Gerda
 Son Karl
 Dotter Sigrid
 Son Gustav
f 1862
f 1863
f 1883
f 1885
f 1886
f 1887   † 1888
Familjen emigrerar 1890.
Emma är syster till Lovisa i familjen här under.
Gustav Leander och hans svärfar äger hälften var av 1/12 ägan.
  
Familjen Karl Karlsson 
P5487
P5462
Karl Karlsson
Lovisa Johansdotter
 Dottern Anna
 Dottern Lovisa
 Sonen Karl
f 1857
f 1861
f 1882
f 1884
f 1889
Familjen kommer från Brickegården. Mellan 1885-1889 arrenderar familjen en del av 1/12 ägan här i Stolpetorp, som ägs av Lovisas far P2846 Johan Jonsson i Utterbäck. Sonen Karl föds här 1889. Lovisa är syster till Emma i familjen här ovanför.
1889 flyttar familjen till Mosserud.