< Startsidan

Velamshyttan


1567 nämns P188 Håkan Jonsson Werme som bergsman på Velamshyttan. Hans son Jon, föds i Sixtorp.
Groft gissat föddes Håkan ca 1550 och hans son Jon ca 1580. Jon var bergsman i Sixtorp och skulle kunna ha varit verksam vid Velamshyttan eftersom hyttan blåstes ned ca 1620.
  Kuriosa
1560 dog Gustav Vasa och efterträddes sonen Erik XIV 1560-1568. 1567 sker Sturemorden. Nordiska sjuårskriget pågår mellan 1563-1570. Fästet Örebrohus byggs om till slott 1573-1627.

Översiktskarta Mullhyttan

 


Cirka en kilometer söder om Hjulhusdammen, vid bäcken från Lilla Sirsjön, ligger resterna av Velamshyttan. Den drevs från 1550 fram till 1620-talet då verksamheten flyttades längre ned efter bäcken till Gammelhyttan. Orsaken var den kraftiga vårfloden, fördämningar brast och vattnet sköljde med sej vattenhjulet.
  
Ovanför hyttplatsen kan man se en hög stenbyggnad som är en del av en flottningsränna förbi fallhöjden vid Velamshyttan. Nedanför den av sten byggda rännan har funnits en träränna ned till den punkt där leden korsar bäcken. Den är nu riven.
Vid den röda cirkeln, uppe vid vägen, slutade flottningsrännan och fortsatte med en träränna i pilens riktning. Bilden har tagits från den punkt som pilen pekar på, på bilden till vänster. Den nedre stenrännan fortsätter idag i en liten bäck åt öster.