« Startsidan

Hägnan, Karlskoga


  
I samband med AB Bofors Nobelkruts 100-åriga tillvaro utgavs en minnesskrift
av Stig A Fransson, 1998. Där kan man läsa:

Bostadsbyggandet tog sin början 1902, då några arbetarbostäder och en tjänste-
mannabostad uppfördes. Det har sagts att en anledning till placeringen av bostä-
derna nära fabrikerna, var att stärka säkerhetstänkandet vid arbetet med explosiv-
ämnena. Bostadsbyggandet i Björkbornsområdet upphörde före andra världskriget.
Samhället Björkborn hade då ca 150 innevånare.

Området började rivas under 1970-talet, och de sista byggnaderna som revs var
barackerna som är märkta 9, på kartan här under.

I samband med dragningen av järnvägen mellan Karlskoga-Nora, planerades ett
stickspår från Bofors station till faktoriet vid Björkborn. Dessa planer ändrades
och man grävde istället en kanal 1872-74. Kanalen fick ringa betydelse, eftersom
man nästan samtidigt, ändå drog fram ett järnvägsspår.


Till höger ser vi kanalbanken och kanalen, mot Björkborn.
Snett fram till vänster låg byggnaderna.

  

Karta från 1894

Här ser man gamla smedjan och valsverket. Sågen på sågholmen. Tegelverket...
 

   Karta över området 1956

 

  

Karta och personförteckning av Per Strömberg, Karlskoga.


 Vem bodde var? >>> 

  

  

  

Göte Bergqvist monterar fall- skärmar i sin bod.
Klipp från tidningen B-Pilen nr:2 1947

 

Bilderna är klickbara
  

 Myrbo (3). Huset stod tidigare i området Korpkullen–Strömsbro.
  

P50 Sivan Johansson. Min
morfars bror. Klickbar
Se även Sivans fotoalbum
på sidan Fotografier.

 


Detalj från bilden bredvid, där man ser min morfars mor
P40 Frida Johansson till höger. De bodde i "Slottet" (1).
Hus 7 syns i bakgrunden.
P43 Stina Andersson,
f 1850 d 1929. Min morfars mormor. Här är hon på besök hos sin dotter Frida, som bodde tillsammans med Alexander Forsling på under- våningen i Slottet, gavel mot Björk- born.
Augusti 1927.

Bilder från Karlskoga Hembygdsförenings arkiv. Klickbara.

Från ett vykort. Ca 1915.
Myrbo (3), närmast kameran.
Detalj. Ca 1900. Det här är huset som är markerat som nr 8 (vicevärd) på kartan. Slottet till vänster i bakgrunden. Här har familjen Bergqvist bott, men vem som är med på bilden är inte känt. Hus nr 6 på kartan, sett norrifrån.