« Tillbaka

Husarer i Rynninge, Fellingsbro

  

Källa: SOLDATREGISTRET NÄRKE
- se även Centrala Soldatregistret
- se även Mats Karlssons kartläggning av Fellingsbroknektar.
(mina not. kursiva) Av byns 6 hemman var 5 rusthåll.
Örebro Sqvadron ingick i Livregementets husarer.
Uppgifter om vilka gårdar torpen ligger under, kommer från Lantmäteriets akt "S15-70:2 1816 Enskifte".
Någon gång 1835-40 sker en omorganisation och rusthållens numrering görs om.

 

Torp nr: LH-02-0116   Kompani: Örebro Sqvadron   Rusthåll: Rynninge
(under Södergården)
  
Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-02-0116-1714
LH-02-0116-1758
LH-02-0116-1765
LH-02-0116-1800
LH-02-0116-1820
LH-02-0116-1825
Wessman Carl
Runström Pehr
Runström Eric
Runström Eric
Wixell Fredric
Eklöf Johan
1698
1728
1739
1781
1792
1806
  1714
1758-06-15
1765-11-08
1800
1820-11-18
1825-04-16
1752-06-09
1764-09-01
1800
1820-11-12
1825-04-16
1835-06-16
  

Torp nr: LH-02-0117   Kompani: Örebro Sqvadron   Rusthåll: Rynninge
(under Storgården)
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-02-0117-
LH-02-0117-1727
LH-02-0117-1759
LH-02-0117-1790
LH-02-0117-1807
LH-02-0117-1830
Rundberg Olof
Runberg Johan
Runberg Olof
Runberg Petter
Flyckt Anders
Ström Lars

1700
1733
1770
1785
1808
1727-09-07

1790-07-03

1727-09-25
1759-09-21
1790-08-14
1807-09-16
1830-04-12
1727-09-27
1759-07-28
1790-07-03
1807-06-20
1829-07-07
1835-06-16
  

Torp nr: LH-02-0118   Kompani: Örebro Sqvadron   Rusthåll: Rynninge
(under Lillgården)
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-02-0118-1709
LH-02-0118-1738
LH-02-0118-1743
LH-02-0118-1748
LH-02-0118-1789
LH-02-0118-1804
LH-02-0118-1805
LH-02-0118-1809
LH-02-0118-1820
LH-02-0118-1833
Rynning Per
Rynning Nils
Benning Eric
Runstedt Nils
Runstedt Anders
Rönn Petter
Runqvist Lars
Runqvist Jan Eric
Holmgren Pehr Wilhelm
Freij Johan Fredric
1688


1727


1784
1789
1802
1815-07-10


1808-08-04

1835-05-11
1709
1738
1743
1748
1789
1804
1805
1809
1820
1833
1738
1743
1748
1789-05-06
1804-06-21
1805-10-28
1808-08-04
1819-12-11
1835-05-11
1835-06-16
 

Torp nr: LH-02-0119   Kompani: Örebro Sqvadron   Rusthåll: Rynninge
(under Bengtsgården)
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-02-0119-1709
LH-02-0119-1738
LH-02-0119-1743
LH-02-0119-1781
LH-02-0119-1791
LH-02-0119-1807
LH-02-0119-1827
Nätt Lars
Lindström Hans
Rynning Anders
Rynning Nils
Rynning Jan
Rynning Petter
Rynning Anders
1680

1721
1759
1765
1787
18071790-09-20
1709
1738
1743
1781-01-16
1791-01-05
1807-08-22
1827-04-07
1738
1743
1780-05-31
1790-09-20
1807-06-20
1826-07-03
1835-06-16
 

Torp nr: LH-02-0120   Kompani: Örebro Sqvadron   Rusthåll: Rynninge
(under Norra Gården)
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-02-0120-
LH-02-0120-1724
LH-02-0120-1743
LH-02-0120-1758
LH-02-0120-1795
LH-02-0120-1811
LH-02-0120-1823
Norberg Johan
Rungreen Olof
Rungren Anders
Rungren Olof
Rungren Anders
Schill Olof Fredric
Ek Anders

1701
1724
1731
1770
1789-07-09
1804


1758-07-14

1724-10-12
1743
1758-10-10
1795
1811-12-10
1829-10-28
1724-10-12
1743
1758-07-14
1789-05-06
1811-11-16
1829-07-07
1835-06-16
 

Torp nr: LH-N2-0021   Kompani: Örebro   Rusthåll: Rynninge
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-N2-0021-1835
LH-N2-0021-1858
LH-N2-0021-1884
Eklöf Johan
Eklöf Johan
Rydberg Johan Albert
1806-01-04
1838-07-15
1863-10-22
  1835-06-16
1858-11-02
1884-01-24
1858-04-09
1883-12-15
 

Torp nr: LH-N2-0022   Kompani: Örebro   Rusthåll: Rynninge
 

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-N2-0022-1835
LH-N2-0022-1840
LH-N2-0022-1858
LH-N2-0022-1858
LH-N2-0022-1869
Ström Lars
Ryno Johan Petter
Pettersson Johan Eric
Fernström Aron Fredric
Piltz Magnus Elis Frithiof
1808
1819-06-15
1828

18311858-05-19
1835-06-16
1840-10-01
1858-11-02
1858-01-28
1869
1840-09-12
1858-01-28
1869
1858-05-19
1878
 

Torp nr: LH-N2-0023   Kompani: Örebro   Rusthåll: Rynninge
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-N2-0023-1835
LH-N2-0023-1840
LH-N2-0023-1870
Qvist Pehr Ulric
Lilja Gustaf
Hult Johan
1817
1821-12-09
1849-04-19
  1835-06-16
1840-10-26
1870-11-19
1840-10-26
1870-06-27
1884
 

Torp nr: LH-N2-0024   Kompani: Örebro   Rusthåll: Rynninge
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-N2-0024-1835
LH-N2-0024-1840
LH-N2-0024-1876
Rynning Anders
Ring Erik Olof
Ringström Carl Ludvig
1807
1822-09-24
1857-12-10
  1835-06-16
1840-10-01
1876-10-24
1840-09-17
1876-06-26
1884
 

Torp nr: LH-N2-0025   Kompani: Örebro   Rusthåll: Rynninge
  

Akt.nr Namn Född Död Antagen Avsked
LH-N2-0025-1835
LH-N2-0025-1841
LH-N2-0025-1867
LH-N2-0025-1885
Ek Anders
Rynnning Johan
Rydvall Carl Johan
Ryding (Schellman)
Johan Wilhelm
1804
1819-10-04
1846-06-24
1864-11-15
  1835-06-16
1841-09-25
1867-02-11
1885-02-14
1841-09-18
1866-01-29
1885-01-23