« Startsidan

Kilsta, Karlskoga

  
  1643 25/8 fick Anders Esbjörnsson tillstånd att bygga ett torp på "Bredegårds egor"
  --- och skulle torpet kallas Killestad.
  Kjell Nordqvist

Mantalslängd 1644-1713

  

Ett klipp från den häradsekonomiska kartan,
uppmätt på 1870-talet. En större version.
     
1870-talets gräns inlagd på nutida karta.

  

Kilsta 15

 
Sveriges befolkning 1880
Kilsta 1/4 H:n
  Eriksson Erik, bergsman
----------
Karlsson Erik, dräng
----------
Andersson Karl, dräng
----------
Lettenström Hilma Serafia, piga
----------
Olsdotter Anna Lisa, piga
(Barn) Karl Viktor
(Barn) Erik Johan
(Barn) Ellen Kristina
f.1841 Karlskoga. Ogift
  
f.1854 Karlskoga
  
f.1857 Karlskoga
  
f.1856 Nysund
  
f.1848 Karlskoga
f.1873 Karlskoga
f.1878 Karlskoga
f.1878 Karlskoga
 

  

Erik Eriksson f. 1841 30/6. Ägare till 1/8 mantal i Kilsta.

1882 19/5 Erik säljer 1/32 till P167 Adil Ekblom.
               Lantmäterimyndigheternas arkiv:
               Hemmansklyvning 1884 18-KAD-770

1886-87   Erik Eriksson. "Bor på Ekbloms mark". Enligt husförhör
               ägs nu Eriks äga av Vilhelm Jansson i Äspedalen.
                  Karlskoga AI:57 (1886-1891) sid 638

  

  I dag finns bara lämningar av en jord-
källare och rester av några husgrunder
kvar på platsen.

 

 


Matkällare 2012

  

Laga skifte 1839. Lantmäteristyrelsens akt S36-63:1

  
  

Riksantikvarie ämbetet

Bytomt/gårdstomt, inom ett område av ca 120x120 m (NNV-SSÖ), bestående av 1 grund efter boningshus, 2 källargrunder, 3 uthusgrunder, samt 2 brunnar.

Grunden efter boningshuset, belägen i NÖ delen av området, rektangulär, 14x5,5 m (Ö-V) och intill 0,3 m h med ett spisröse i centrala delen, 2x2 m (N-S) och 0,1 m h med synliga slaggstenar. Källargrunderna, belägna i N och S delen av området. Den N:a är, rektangulär, murad, valvslagen 8x4 m (Ö-V), delvis ingrävd och 2,3 m h. Ingång samt en 2,5 m l svale i V. Den S:a är, rektangulära, kallmurad, 8x7 m (Ö-V), delvis ingrävd och 1-1,2 m h. Ingång samt en 2,5 m l svale i V. 70 m SSÖ om boningshusgrunden är uthusgrund 20x10,5 m (Ö-V) och intill 0,3 m h av slaggsten och betong. 35 m SÖ om boningshusgrunden är uthusgrund 26x7 m (Ö-V) och intill 0,5 m h, med en 7x7 m stor del av betong i V. 90 m SV om boningshusgrunden är uthusgrund 4x2 m (Ö-V) och 0,5 m dj med ingång i V. 70 m SSV om husgrunden är brunn, rund, ca 1,5 m diam och 0,8 m dj. Brunnen är stenskodd av slaggstenar. 85 m SV om husgrunden är brunn, rektangulär, ca 2x1 m (NNV-SSÖ) och 0,5 m dj. Brunnen är stenskodd av 0,5-0,7 m st stenar.
  

Laga skifteskartan 1839 omtalar lämningen med namnet Kihlsta.
  
På häradsekonomiska kartan 1883-95 finns en byggnad på platsen för lämningen, utsatt med namnet Kihlsta för gård.
  
Ortnamnsregistret anger att en bebyggelse med namnet har legat på fastigheten år 1643.
  
6577910 / 470383 (SWEREF 99 TM)   N 59° 20' 20,19", E 14° 28' 45,69"

  

  

Kilsta 16

  

1882 19/5 P167 Adil Ekblom köper 1/4 av Erik Erikssons 1/8 mantal i Kilsta. Adil blir ägare till 1/32 mantal. Adil bor kvar i Adilslund i Kyrkotorp.
    Lantmäterimyndigheternas arkiv:
    Hemmansklyvning 1884 18-KAD-770
1885   Familjen Sköld flyttar hit.
"På Adil Ekbloms egendom"
  Sköld Per Johan, Statkarl
  Johansdr Maria, Hustru
  Jakob, barn
  De kommer från Högåsen.
1886-87 Erik Eriksson, som Adil köpte av, "Bor på Ekbloms mark".
Karlskoga AI:57 (1886-1891) sid 638
1889   Familjen Sköld flyttar till Bregårdstorp.
1895 22/11 Statarfamiljen Dahlström flyttar hit.
1896   Statarfamiljen Dahlström flyttar till Storängen.
1903 9/11 Adils son P39 Jonas Ekblom som är godsägare i Å socken på Vikbolandet utanför Norrköping blir änkling.
1904 1/11 Adils son Jonas Ekblom tillträder ägan i Kilsta, som han köpt för 20.000 kr.
1905 8/3
14/3
Jonas skrivs över från Berga i Å till Karlskoga.
Jonas och dotter skrivs till Kilsta. Dottern skrivs här också, men vad jag förstått, så bor hon kvar i Å hos en fosterfamilj.
  22/3 Jonas avreser från Köpenhamn med SS United States med ankomst New York 6/4 1905
     
1907 6/12 Pigan P40 Frida Johansson med sonen Evert 15 månader gammal, kommer till Kilsta.
1908 9/9 Fridas och Jonas son P19 Rikard föds. (min morfar)
1910 23/7 Fridas son Sivan föds.
Frida och hennes tre söner flyttar till Hägnan.
1909 4/9 Jonas gifter sig med Elin Kristina Werelius.
1910 30/6 Adil Ekblom avlider i Adilslund, Kyrkotorp.
Jonas får ekonomiska problem som gör att han måste sälja sitt Kilsta (konkurs?). I stället köps en fastighet i Stråbergsmyretorp.
1911   Ekblom skrivs i Stråbergsmyretorp. Ägan i Kilsta tas över av jordbrukaren;
Wilhelm Eriksson
  
Kristina Matilda Karlsson
  
   s. Vilhelm
   s. Karl Evald
   d. Linda Linnea
   s. Gunnar Olof
   s. Erik Lennart
   s. Gustav Emanuel
   s. Felix Ferdinand
   d. Magda Viola
   d. Svea Margareta
   s. Sven Evert
   s. Bertil Ragnar
f. 2/12 1877
† 28/10 1941
f. 20/3 1889
† 19/8 1948
f. 1910
f. 1911
f. 1913
f. 1914
f. 1916
f. 1919
f. 1920
f. 1922
f. 1925
f. 1928
f. 1932
1941 28/10 Wilhelm Eriksson dör i Kilsta.
1946   På 1940-talet behövde Bofors expandera sin stålverksamhet, men det var ont om plats på området vid Timsälven/Möckeln. Därför satte man igång med att bygga stålverk, valsverk och smedja i Kilsta 1946. Här sysselsattes ca 1000 personer fram till 1970-talet.
Ekbloms gård används som kontor och förråd.
1948 4/6 Wilhelm Erikssons hustru Kristina dör på
Kilsta 1:6
2007 13/5 Gården rivs. Artikel i Karlskoga Tidning.
  
I dag driver Bharat Forge Kilsta AB smedjan vidare. Valsverk och stålverk är borta.

  

  Fler foton hittar du här:
 


12 maj 2007

  

  


Lucka från vedspisen i köket

Husförhör
1/32 Kilsta
Äger och brukar Adil Ekblom i Kyrkotorp
 Karlskoga AI:53 (1881-1885) sid 496 (AID: v51583.b502.s496)
 Karlskoga AI:57 (1886-1891) sid 646 (AID: v51587.b651.s646)
 Karlskoga AI:62 (1891-1896) sid 403 (AID: v51592.b410.s403)
 Karlskoga AIIa:5 (1896-1901) sid 403 (AID: v146176.b4100.s403)

Berga Nr.1
 Å AIIa:1 (1900-1914) sid 1 (AID: v182143.b140.s1)
Inflyttade
 Karlskoga B:11 (1896-1910) sid 132 (AID: v146234.b1390.s132)
Kilsta
 Karlskoga AIIa:12 (1901-1906) sid 250 (AID: v146187.b2560.s250)
 Karlskoga AIIa:13 (1906-1911) sid 367 (AID: v146188.b3980.s367)
 Karlskoga AIIa:14 (1910-1911) sid 509 (AID: v146189.b5210.s509)
 Karlskoga AIIa:23b (1910-1918) sid 558 (AID: v146201.b2640.s558)

 Karlskoga AIIa:36 (1918-1929) sid 143 (AID: v146215.b1550.s143) 
 Karlskoga AIIa:37 (1929-1939) sid 100 (AID: v146216.b1080.s100)
 Karlskoga AIIa:38 (1939-1942) sid 117 (AID: v146217.b1380.s117)
 Karlskoga AIIa:59 (1941-1948) sid 1884 (AID: v470299.b3910.s1884)

  

  

Sveriges befolkning 1880
Kyrkotorp 1/8 H:n, Karlskoga
  Ekblom Adil, gästgivare
Andersson Lovisa, barnmorska
(Barn) Adolf Edvin
(Barn) Ingeborg Lovisa
(Barn) Anders Jonas
f. 1843 Nor (S)
f. 1844 Grava (S)
f. 1867 Karlstad (S)
f. 1873 Karlskoga
f. 1878 Karlskoga

  

Sveriges befolkning 1890
Kilsta, Karlskoga
  Eriksson Erik, ogift, inhyses f.1841 Karlskoga
Sveriges befolkning 1900
Kilsta, Karlskoga
  Eriksson Erik, ogift f.d Bgm f.1841 Karlskoga

 

Sveriges befolkning 1910
Kilsta, Karlskoga
  Ekblom Anders Jonas, jordbrukare
Werelius Elin Kristina
Astrid Ingeborg Maria, hans i 1:a g.
Lisa Kristina
_______________________
  
Eriksson Erik, ogift f.d jordbrukare
 f. 1878 Karlskoga
 f. 1880 Karlskoga
 f. 1902 Å (E)
 f. 1910 Karlskoga
________________
  
f. 1841 Karlskoga