23. Familjen P319 Karl och Vilma Eriksson framför Bengtsgården i Rynninge.

1.
2.
3.
4.
5.
Karl Eriksson
Sven, Karls o Vilmas son
Okänd dräng
Okänd piga
Vilma, Karls maka
6.
7.
8.
9.
Okänd dräng*
Rut, Karls o Vilmas dotter
John, Karls o Vilmas son.
Valter, Karls o Vilmas son

  

* Vad tror ni?
Skulle det kunna vara P132 Sven Eriksson, Karls brorson.
(Om Karls Sven, f 1915, är ett år när bilden tas, är året 1916 och Sven skulle då vara 19 år. Vilket kan stämma)

Och vem är det i bakgrunden som inte vill vara med på bild?