22.  

1.
2.
  
3. 
4.
5.
6.
Karl Eriksson
Mina Holm, änka efter
Karls bror Erik
Vilhelm Palm. Karls bror
Rut, Karls dotter
Sven, Karls son
Herta, Vilhelms maka
  7.  
  8.
  9.
10.
11.
12.
13.
Kerstin, Karls dotter
Robert, Ebbas make
Ebba, syster till Vilma
Karolina, syster till Karl o Vilhelm
Vilma, Karls maka
Karin, barnbarn till Karl
Per-Håkan, Ruts son