18. P358 Karl Pettersson och Anders och Annas dotter P231 Emma Eriksson.
De bodde i Sköllersta.