6. Erik och Malenas dotter P313 Carolina Eriksdotter, f 1862
och Erland Erlandsson