12.   Loket är med med säkerhet ett av NKJs lok 4-6 eller 8-10 byggda av Nasmyth & Wilson & Co, Patricroft, Manchester, England.

Till NKJ (Nora-Karslskoga Järnväg) levererades 1873 3 lok från den engelske tillverkaren Nasmyth, Wilson & Co. Patricroft, Manchester. Loken numrerades vid NKJ som 4, 5 och 6. Loken döptes till "STRIBERGET", "BOFORS" och "CARLSDAHL".
 Nästa lok som levererades var ett sadeltanklok tillverkat av Nasmyth, Wilson & Co. Patricroft, Manchester 1875. Loket registrerades vid NKJ som nummer 7 och fick namnet "NORA".
 I och med NKJ:s förlängning till Otterbäcken behövdes ytterligare dragkraft. 1876 levererade samma tillverkare ytterligare tre tanklok. Loken numrerades som nummer 8, 9 och 10 och fick namnen "JOHN MILLAR", "GULLSPÅNG" och "WENERN.

Upplysning om bilden har inkommit från:
- NBVJ, Nora bergslags veteranjärnväg http://www.nbvj.nu
- http://web.telia.com/~u26604239/normalsp/normal_main.html
  

Det är inte loket som stod uppställt på Karlskoga Järnvägstation.