11. Strandvägen Stockholm,  sett från Djurgården. Oscarskyrkan i bakgrunden. Mitt i bild är korsningen Strandvägen-Narvavägen och straxt till vänster Djurgårdsbron.