8. Skolgärdet till vänster. Loviselundskolan till höger.