5. Bofors. Bilden tagen från området vid modellverkstaden. Den stora hallen (Gjuteri) är baksidan av byggnaden på foto 4. Till vänster syns ett av de långa kolhusen.
  

  

  


Del av vykort. Troligen 1930-tal.