3. Timsälven - Kanalvägen. I dag är takkupan breddad.