2. Huset till vänster är Älftorp, där ingenjör Arent Silversparre bodde. I centrum på bilden ligger Boforsmässen. I mitten på bilden syns även järnvägsbron över Timsälven.