50.6 Alfred och Magdas hus i Busbacken. Nu beklätt med eternitskivor.