50.5 Alfred och Magdas barnbarn längst ut till höger.