50.2 Ingegerd, Mary, Göta, Magda, Nils, barnbarn och Klas.