49.2 Alfred och Magdas hus i Busbacken. Huset blev senare beklätt med eternit-
skivor.