47.5 "Johan i Lunds" barn. Ordningen på namnen stämmer inte med fotot.
Stående: Filip, Herbert, Edvard och Anders
Sittande: Greta och Erik