44.5 Rundtursbåten Maritania. Verksam mellan 1946 och 1953 i Stockholm. (Inga bekanta ansikten)