44.3 Arne och Gunvor vigdes 27/9 1952 och bodde
i Kronojägarbostället i Klunkhyttan.