44.1 Kerstin och ev. en son till Nils och Mary.
Troligen i en av Storöns ekor, ute på Vänern.