43.4 Sydöstra hörnet av torget i Karlskoga. Eftersom Magda var bror med honom och det här är hennes album,
tror jag att någon av herrarna på bilden är torghandlaren Blåbärs-Pelle.