41.1 Med ledning av herrarnas vita flugor, antar jag att det här kortet är taget i samband med P43 Kristina
Andersdotters begravning i april 1929.
  
1. ? Gustav Söderhjelm  2. Karl Johansson Söderhjelm  3. Karl Söderhjelm  4. ? Johan Johansson
5. Wilhelm Lundgren   6. ?  7. Klas Söderhjelm  8. Alexander Forsling  9. Alfred Johansson
10. Beda Söderhjelm  11. Yngve Söderhjelm  12. Agnes Johansson  13. Marie Lundgren
14. Frida Johansson  15. Magda Johansson  16. ?  17. ?