37.4 ?, Ingegerd, Magda, Alfred och Göta. Flickorna: ?, ? och Kerstin.