37.3 Anna hemma hos brodern Filip i Kumla.
om mor lilla (Ulla?) lever så sänd dät här kort till hänne
Filips och Annas mor, Kristina i Rövarbron, avlider 1929.