33.4 Skolan i Villingsberg. På knä till höger, Klas/Martin Johansson ?