32.4 Alexander Forsling och Frida Johansson. Okänd plats.