32.2 Antagande: Johan Johanssons* son Herbert och hans fru
Agnes.
* "Johan i Lund", Alfreds bror.