32.1 Anna Johansson i mörka klänningen.
  Texten på baksidan lyder: Har bode jag när jag var i Jamstown Boys de är mäd från Pittsburgh Pa.
Boys syftar antagligen på de två frälsningssoldaterna. Ca 120 km NNV om Pittsburgh, finns ett litet
samhälle som heter Jamestown. I Pittsburgh jobbade Anna på frälsningsarméns räddningshem för unga
mödrar.