30.1                                  Alfred och Magda