29.4 Nils, Magda och Klas. Kan det vara Martin som anas inne i huset? Rövarbron.