25.4 Frida och Alexander Forslings hus på Sandtorpet i Karlskoga. Hit till sitt nybyggda
hus flyttade de ca 1934.