25.2 Frida och hennes mor P43 Kristina Andersdotter. Min morfars mor. Död 1929.