23.7 Nils, Klas, Martin och Anna. Samma foto i Annas album är daterat 1930. Grabbarna ska då vara mellan
8-13 år, vilket verkar stämma. Här har antagligen Anna kommit hem från en av sina Amerikavistelser och
haft med sig indian och cowboy utstyrslar till brorsönerna. Se även 28.3