21.7 Besök i Rövarbron från Trollhättan. Mitt i trappan står Alfreds bror Karl från Trollhättan. Längst bak till
höger Alfreds syster Frida. Längst ner till höger med fluga, tror jag är Alexander Forsling, Fridas sambo.