21.6 Frida och ?, hemma hos Frida på Sandtorpet. Längst till höger syns Brickegård-
skolan.