21.4 Martin med vintermössa utanför Posten i Bofors. Buss med gengasaggregat.