17.3 Rövarbron. Marie, Tyra och Wilhelm Lundgren, från Fågelåsen.