16.7 Alfred o Magda                                   här