16.3 Asta Johansson, född 1928. Dotter till P1756
Erik Johansson och Cerni Larsson